Dodaj do ulubionych Startuj z nami Logowanie Rejestracja

Szybkie linki

Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich zgodnie PN-EN ISO 12944 – warsztat dla projektantów, numer ogłoszenia 244

  • Autor: TÜV Rheinland Polska
  • Region: mazowieckie
  • Data dodania: 02-06-2016
Szkolenie: Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich zgodnie PN-EN ISO 12944 – warsztat dla projektantów

Termin i miejsce:
04.09.2017, Warszawa

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów i konstruktorów, którzy odpowiedzialni są za projektowanie, dobór i ocenę systemu zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego.

Program
1. Omówienie normy PN EN ISO 12944 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich z perspektywy zespołu projektowego
Ogólne wprowadzenie
Zakres stosowania normy
Terminy i definicje
Okres trwałości
Klasyfikacja środowisk
Zagrożenia środowiskowe
Kategorie korozyjności atmosfery i gruntu i wody
Zasady projektowania
Kształty konstrukcji, a malowanie i zabezpieczenie
Rodzaj powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
Metody przygotowania powierzchni
Ochronne systemy malarskie
Kryteria doboru systemu malarskiego
Laboratoryjne metody badań właściwości
Wykonywanie i nadzór prac malarskich
Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji.
Casy Study

2. Farby pęczniejące
Co to jest powłoka pęczniejąca
Ochrona pasywna
Zakres stosowania
Główne elementy systemu pęczniejącego
Co powinien zawierać projekt
Grubość warstwy pęczniejącej
Dokumenty towarzyszące
Casy study
Test

Korzyści z udziału w szkoleniu
Zaznajomienie się z zasadami projektowania zgodnie normą PN-EN ISO 12944
Nabycie wiedzy oraz umiejętności określania parametrów niezbędnych do wybrania odpowiedniego systemu antykorozyjnego
Poznanie w zarysie stopni przygotowania powierzchni i metod oczyszczania powierzchni
Pogłębienie wiedzy o farbach pęczniejących i systemach ogniochronnych

Cena za udział w szkoleniu
950 zł netto/osobę

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch, profesjonalne materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie

Informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu 32 273 21 82 oraz adresem e-mail: aleksandra.przeradzka@pl.tuv.com.

<< powrót

Zaloguj się / Zarejestruj, jeśli chcesz zadać pytanie lub odpisać na powyższe ogłoszenie albo ofertę.