Dodaj do ulubionych Startuj z nami Logowanie Rejestracja

Szybkie linki

Certyfikowany Personel Nadzoru Spawalniczego TÜV zgodny z wymaganiami EN 1090 wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, numer ogłoszenia 261

  • Autor: TÜV Rheinland Polska
  • Region: śląskie
  • Data dodania: 03-11-2016
Szkolenie: Certyfikowany Personel Nadzoru Spawalniczego TÜV zgodny z wymaganiami EN 1090 wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Termin i miejsce: od 19.06.2017 do 19.10.2017, Zabrze

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników firm przemysłowych z branży metalowej, energetycznej i innych, w których spawanie jest jednym z istotnych procesów produkcyjnych.

Warunki przyjęcia
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:
które posiadają potwierdzoną wiedzę minimum na poziomie szkolenia Specjalista Spawalnik TÜV lub równoważnego oraz
z doświadczeniem zawodowym w branży metalowej, jako osoba nadzorująca prace spawalnicze (zgodnie z EN ISO 14731) oraz 3 lata doświadczenia w ciągu ostatnich pięciu lat. Potwierdzone doświadczenie w grupach stali jak wskazano w tabeli 14 i 15 normy EN 1090-2, i/lub tabeli 7 normy EN 1090-3
lub
z dwuletnim doświadczeniem zawodowym w branży metalowej w przeciągu ostatnich 3 lat. Potwierdzone doświadczenie w grupach stali jak wskazano w tabeli 14 i 15 normy EN 1090-2 i/lub tabeli 7 normy EN 1090-3.

Program
Moduł I – Procesy spawalnicze (19h) – 29.11-30.11.2016
Ogólne wprowadzenie do technologii spajania
Podstawy fizyczne spawania łukowego / Łuk spawalniczy
Źródła energii dla spawania łukowego
Spawanie w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową (metoda TIG)
Spawanie metodami MIG/MAG
Spawanie łukowe elektrodą otuloną
Spawanie łukiem krytym
Łukowe zgrzewanie kołków
Cięcie, wiercenie i inne procesy przygotowania brzegów złączy
Test

Moduł II – Materiały i ich zachowanie podczas spajania (22h) – 23.01-25.01.2016
Struktura i własności metali
Stopy i wykresy równowagi fazowej
Stopy żelazo-węgiel
Klasyfikacja stali
Zmiany strukturalne stali konstrukcyjnych podczas spajania
Obróbka cieplna materiałów podstawowych i złączy spajanych
Stale konstrukcyjne
Stale nierdzewne
Zjawisko pęknięć w złączach spajanych
Badania materiałów i złączy spajanych
Aluminiom i stopy aluminium w zastosowaniu konstrukcyjnym
Test

Moduł III – Obliczanie i projektowanie konstrukcji (16h) – 26.01-27.01.2017
Podstawy obliczeń konstrukcyjnych
Podstawy wytrzymałości materiałów
Projektowanie spawanych elementów konstrukcyjnych
Zachowanie się złączy spawanych przy różnych rodzajach obciążeń (statyczne, dynamiczne)
Projektowanie konstrukcji spawanych z obciążeniami statycznymi
Wymagania eurokodów (1993,1994,1999)
Test

Moduł IV – Wytwarzanie i zapewnienie jakości w produkcji (45h) – 20.02-24.02.2017
Podstawy zapewnienia jakości konstrukcji spawanych
Zapewnienie jakości w produkcji
Skurcze i naprężenia (powstawanie, następstwa, przeciwdziałanie)
Środki optymalizujące wytwarzanie złączy spawanych
Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach spawania
Techniczne środki do rejestracji i nadzorowania parametrów spajania
Badania nieniszczące
Obniżenie kosztów w procesie spawania
Ekonomiczne i technologiczne kryteria napraw spawalniczych
Test

Moduł V – Formalne i techniczne wymagania dotyczące wytwarzania stalowych konstrukcji budowlanych (21h) – 20.03-22.03.2017
Podstawy EN 1090-1
Przegląd wymagań, przegląd techniczny
Personel spawalniczy
Sprzęt/Wyposażenie
Planowanie produkcji
Kwalifikowanie technologii spajania
Instrukcje technologiczne spajania oraz instrukcje pracy
Materiały dodatkowe do spawania
Materiały podstawowe
Kontrola przed, w trakcie i po spawaniu
Niezgodności, działania korygujące i zapisy dotyczące jakości
Wzorcowanie i walidacja sprzętu do pomiarów, kontroli i badań
Test

Egzamin końcowy (2h) – 23.03.2017

Certyfikat
Egzamin jest przeprowadzany przez TÜV Rheinland Polska. W egzaminie końcowym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły wszystkie moduły szkolenia i pozytywnie zaliczyły testy z każdego z nich.

Cena
5250 zł netto/osobę

Cena obejmuje: udział w szkoleniu i praktykach, materiały szkoleniowe, egzamin końcowy, certyfikat, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, wyżywienie w trakcie trwania szkolenia.

Więcej informacji i zgłoszenia pod nr tel. 32 273 21 82 oraz adresem aleksandra.przeradzka@pl.tuv.com.

<< powrót

Zaloguj się / Zarejestruj, jeśli chcesz zadać pytanie lub odpisać na powyższe ogłoszenie albo ofertę.