Dodaj do ulubionych Startuj z nami Logowanie Rejestracja

Szybkie linki

Szkolenie: Badania ultradźwiękowe UT 2, numer ogłoszenia 82

  • Autor: TÜV Rheinland Polska
  • Region: śląskie
  • Data dodania: 06-09-2011
BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE UT 2

Data i miejsce szkolenia
8-19 maja 2017 r., Zabrze
6-17 listopada 2017 r., Gdynia

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących poszerzyć kwalifikacje o 2. stopień i posiadać certyfikat kompetencji w danej metodzie badania, zgodnie z normą EN ISO 9712.

Profil grupy stanowią między innymi: pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego. Uczestnicy powinni posiadać zaświadczenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia 1. stopnia.

Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska, natomiast po zdanym egzaminie mogą wnioskować o certyfikat wystawiany przez Jednostkę Certyfikującą Personel Badań Nieniszczących TÜV Rheinland - TÜV Rheinland Industrie Service GmbH przy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., na warunkach wg EN ISO 9712.

Wymagania
Aby uczestnik mógł w pełni uczestniczyć w szkoleniu oraz w prosty i łatwy sposób przyswoić wymaganą programem szkoleniowym wiedzę, preferowany jest techniczny kierunek wykształcenia lub wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach technicznych. Ponadto od kandydata wymaga się:

wykształcenia minimum zawodowego
posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia UT 1 lub certyfikatu UT 1 (wymagana kserokopia zaświadczenia lub certyfikatu)
umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych
posiadania kalkulatora technicznego i znajomości jego obsługi

Program szkolenia
Wiedza teoretyczna:

Certyfikacja i kwalifikacja personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712
Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (złącza spawane, odlewy, odkuwki, rury, wyroby walcowane)
Urządzenia i wyposażenie badawcze stosowane podczas badań
Ograniczenia zastosowania metody ultradźwiękowej
Organizacja badań
Uwzględnienie podczas badań strat przeniesienia oraz tłumienia
Wybór techniki badania w zależności od postawionego zadania badawczego
Wykrywanie nieciągłości
Wybór techniki oceny w zależności od charakteru nieciągłości
Normy związane z techniką i obiektem badania – kryteria oceny

Umiejętności praktyczne:

Zastosowanie technik oceny wskazań dla niezgodności punktowych i rozległych
Wyznaczanie strat przeniesienia i tłumienia
Badanie blach, odkuwek i złączy spawanych
Ocena wskazań w oparciu o odpowiednie normy związane z obiektem badania
Konstruowanie skal ekranowych dla danego zadania badawczego
Redagowanie instrukcji badania

Normy związane:

EN ISO 9712, EN 1330-4, EN 583-1, EN 583-2, EN 583-3, PN-EN 12668-3, EN ISO 17635, EN ISO 11666, EN ISO 17640, EN ISO 23279, EN 10160, EN 10228-3, EN 12680-1, EN 10893-10, PN-EN 13445-5

Cena szkolenia
4400 zł netto/ osoba - z wykorzystaniem własnego sprzętu
4800 zł netto/ osoba - z wykorzystaniem sprzętu TÜV Akademia Polska

Szczegółowe informacje na stronie www.akademia.tuv.pl, pod numerem telefonu 32 271 64 87 lub adresem e-mail barbara.malec@pl.tuv.com.

<< powrót

Zaloguj się / Zarejestruj, jeśli chcesz zadać pytanie lub odpisać na powyższe ogłoszenie albo ofertę.